AUTORI: Kristian HØJSTEEN

TUTTI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kristian HØJSTEEN
 
 
ELENCO STORIE
. ZIO PAPERONE n.163 - Zio Paperone in: "Accomodatevi, prego!"  Testi o Sceneggiatura
 
. ZIO PAPERONE n.183 - Paperino potatore di siepi  Testi o Sceneggiatura