AUTORI: John DIXON

TUTTI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

John DIXON
 
 
ELENCO STORIE
. TUROK Cacciatore di Dinosauri n.4 / 5 - Non gironzolò?  Inchiostri o chine
Marzo 1994
Non gironzolò?
. EUREKA n.4 - Air Hawk - La strega di Alawoona  Disegni o Matite
 Testi o Sceneggiatura
  Air Hawk - La strega di Alawoona