AUTORI: Kathryn BOLINGER

TUTTI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kathryn BOLINGER
 
 
ELENCO STORIE
. TUROK Cacciatore di Dinosauri n.4 / 5 - L'uccisore di draghi  Inchiostri o chine
Maggio 1994
L'uccisore di draghi
. TUROK Cacciatore di Dinosauri n.7 - "Full metal jacket"  Inchiostri o chine
Giugno 1994
"Full metal jacket"
. TUROK Cacciatore di Dinosauri n.8 - Full metal jacket (parte seconda)  Inchiostri o chine
Agosto 1994
Full metal jacket (parte seconda)