AUTORI: Goran DELIC

TUTTI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Goran DELIC
 
 
ELENCO STORIE
. COMIC ART n.2 - Smogy Boy (prima parte)  Disegni o Matite
 Testi o Sceneggiatura
  Smogy Boy (prima parte)
. COMIC ART n.5 - Smogy Boy  Disegni o Matite
 Testi o Sceneggiatura
 
. COMIC ART n.3 - Smogy boy (seconda parte)  Disegni o Matite
 Testi o Sceneggiatura
 
. COMIC ART n.4 - Smogy Boy (terza parte)  Disegni o Matite
 Testi o Sceneggiatura