AUTORI: Mario ATZORI

TUTTI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mario ATZORI
 
 
ELENCO STORIE
. NATHAN NEVER n.74 - L'orbita spezzata - L'orbita spezzata  Disegni o Matite
 
. NATHAN NEVER n.192 - L'alleanza - L'alleanza  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.1 - Le dame nere - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.2 - La donna che sapeva troppo - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.3 - Il giustiziere - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.4 - Il gigante di acciaio - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.5 - La vendetta delle dame nere - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.6 - Le lune di Waldur - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.7 - Il tempio maledetto - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.8 - Il potere della mente - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.9 - Il paradiso perduto - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.10 - Il tesoro dell'astronave - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.11 - Un'avventura per May - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.12 - La cittą sotto il mare - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.13 - Toys - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.14 - Ritorno a Waldur - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.15 - Caccia al tesoro - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.16 - Tre bambine in pericolo - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.17 - Il trono di sangue - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.18 - Vampyre story - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.19 - C'era una volta una regina - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.20 - Il "Dormiente" - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.21 - Sun Islands - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.22 - La cittą orbitante - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.23 - Inserzione mortale - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.24 - La notte della violenza - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.25 - Giustizia selvaggia - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.26 - Il ritorno delle Dame Nere - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.27 - Fuori orario - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.28 - Virus - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.29 - Le strade della paura - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.30 - L'uomo di sabbia - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.31 - Il volto dell'assassino - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.32 - La tribł perduta - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.33 - Operazione Striker - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.34 - La regina del peccato - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.35 - Il mistero di Dorak - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.36 - Il segreto delle Dame Nere - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.37 - Fuga tra i ghiacci - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.38 - Il talismano vivente - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.39 - Alphaville - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.40 - Giorno maledetto - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.41 - Il duello - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.42 - Love story - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.43 - Traffico d'armi - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.44 - La prigioniera - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.45 - Gli adoratori di Osiride - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.46 - Le amazzoni - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.47 - Deserto di sangue - COPERTINA  Disegni o Matite
 
. LEGS WEAVER n.48 - La minaccia delle Dame Nere - COPERTINA  Disegni o Matite