AUTORI: BERSELLI

TUTTI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BERSELLI
 
 
ELENCO STORIE
. DIABOLIK - Anno VII n.18 - Notte di violenza - NOTTE DI VIOLENZA  Disegni o Matite
 
. DIABOLIK - Anno XVII n.2 - Ho scelto di uccidere - HO SCELTO DI UCCIDERE  Inchiostri o chine
 
. DIABOLIK - Anno XVII n.11 - Grilletto facile - GRILLETTO FACILE  Disegni o Matite
 
. DIABOLIK - Anno XVII n.16 - Agguato al rifugio - AGGUATO AL RIFUGIO  Disegni o Matite